संसारका मजदुर एक होऔं !

मालेमावाद – जिन्दावाद !

सुदूरपश्चिम