संसारका मजदुर एक होऔं !

मालेमावाद – जिन्दावाद !

लुम्बिनी